Theorie cursus ?

Theorie cursus bestaat uit 1 dag aansluitend examen bij Cbr ! Zo’n cursus helpt je om te leren hoe je om moet gaan met de verkeersregels en hoe je meer inzicht krijgt op je veiligheid in het verkeer! Doordat je leert hoe je om moet gaan met de taal van het verkeer leer je op ingewikkelde verkeer situaties besluitvaardige beslissingen te nemen! Je mag op een leeftijd van 16,5 jaar je theorie-examen doen en op je zeventiende jaar mag je praktijk examen doen bij CBR!

1-daagse theorie cursus wordt door onze ruim ervaren docente gegeven. Op de dag zelf begint de cursus vroeg in de ochtend en eindigt in de na middag bij CBR! Je krijgt door onze ervaren docenten les over verkeersregels, verkeersinzicht en gevaarherkenning. Er wordt na de les heel veel oefen vragen gegeven om te zien of je goed voorbereid bent op je examen. Onze docenten gaan met jou in interactie om de zwakke onderdelen te versterken van je oefen examens. Tijdens je autorijles krijg je ook theorieles van je rijinstructeur zo ben je beter voorbereid op je examen bij CBR. Voordat je mag praktijkexamen doen bij CBR moet je in bezit zijn van een geldig theorie.

Vanaf 1 november 2019′ theorie examen

Het autotheorie-examen bij Cbr krijgt drie examenonderdelen, namelijk; gevaarherkenning, kennis en inzicht.

  • Gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen waarvan je er ten minste 13 goed moet zijn!Theorie cursus volgen - Theorie examen - Theorie cursus auto - Theorie auto
  • Kennis bestaat uit 12 vragen waarvan je er ten minste 10 goed moet zijn!
  • Inzicht bestaat uit 28 vragen waarvan je er ten minste 25 goed moet zijn!

Wil je theorie-examen doen in een andere taal dan het Nederlands of Engels? Dan kun je een individueel examen afleggen. Vraag minstens 2 weken voor je theorie examen via de site van tolken net je tolk aan.