Rijbewijs kosten onderneming.

Wilt u rijbewijs halen voor uw onderneming of moet er een personeel zijn rijbewijs halen ? Dan zijn de rijbewijs kosten onderneming geheel aftrekbaar. U kunt of uw personeel zich inschrijven voor een proefles. Zodat wij kunnen aangeven hoeveel rijlessen er nodig zullen zijn. Na de proefles wordt er een indicatie gegeven over het aantal rijlessen. Na het akkoord gaan van het aantal rijlessen wordt er een factuur naar uw onderneming verzonden.

Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar! Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben.

Zakelijke kosten voor rijbewijs:

  • Rijbewijs halen dat van belang is voor u onderneming zijn aftrekbaar!
  • Kosten voor personeel`s rijbewijs dat van belang is voor het onderneming zijn aftrekbaar!
  • Theorie cursussen zijn aftrekbaar!

 

Rijbewijs kosten onderneming btw 21%

Zakelijke kosten kunt u helemaal aftrekken van uw opbrengsten. Eventuele vergoedingen die u voor de kosten hebt ontvangen, moet u bij uw opbrengsten tellen. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter: van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar. Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de belastingdienst op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren zij de kosten als aftrekpost.

Rijbewijs kosten onderneming - Rijbewijs afschrijven - Rijbewijs aftrekposten

Kosten rijbewijs verhouding.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Zij bemoeien zich daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen zij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.

Zie ook aanvullende informatie over onze tarieven en rijbewijs aanvragen! Heeft u of uw personeel echter haast om snel de rijbewijs te halen? Dan kunt onze pagina spoedcursus rijbewijs Amsterdam bezoeken voor meer informatie!