ARTIKEL 1. Verplichtingen van Autorijschool Ayana

1.1
De leerling krijgt rijles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘bevoegdheidspas’.
1.2
Indien de rijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
1.3
De leerling legt het praktijk examen in de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende huur lesauto.

ARTIKEL 2. Verplichtingen van de leerling

2.1
Om aan je rijlessen te beginnen moet je minimaal 16,5 jaar zijn, en altijd je legitimatie bij je hebben met de rijlessen voor eventueel verkeerscontrole.
2.2
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de autorijschool ayana het recht om de les in rekening te brengen.
2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven tot 24 uur voor de rijles. Bij te laat afmelden heeft autorijschool ayana het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid te vertellen aan autorijschool ayana.
2.5
Als de leerling een rijverbod heeft, voor wat voor voertuig dan ook, mag de leerling in zo’n geval ook geen rijlessen nemen. Als je besluit om toch rijlessen te nemen en deze niet naar waarheid te melden aan autorijschool ayana, dan ben je een misdrijf aan het plegen en kan je justitieel na gevolgen hebben !

ARTIKEL 3. Voorwaarden wijze van betaling

3.1
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere rijles.
3.2
Betalingen van lespakket mag in 1 keer of in 2 termijnen voldaan worden via bank.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te rijden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.